دسته‌بندی: آب سرمایه حیات

۰

توصیه هایی برای صرفه جویی در مصرف آب 

۱٫‏ استفاده از کولرهای کم آب بر ‏۲٫‏ جابجایی کولرها به محل هایی که کمتر در معرض تابش آفتاب باشند ‏۳٫‏ استفاده از سایه بان برای کولرهای آبی ‏ ‏۴٫‏ در صورت امکان استفاده از سیستم های سرمایش...