دسته‌بندی: اجتماعی

۰

مفهوم صرفه جویی

منابع و ذخایر هر کشور، جزء ثروت‌های آن کشور به شمار می‌آید. به‌این معنی که اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارایی‌ها و ثروتش بی‌تفاوت...

۰

توصیه هایی برای صرفه جویی در مصرف آب 

۱٫‏ استفاده از کولرهای کم آب بر ‏۲٫‏ جابجایی کولرها به محل هایی که کمتر در معرض تابش آفتاب باشند ‏۳٫‏ استفاده از سایه بان برای کولرهای آبی ‏ ‏۴٫‏ در صورت امکان استفاده از سیستم های سرمایش...