نویسنده: محمد مهدی معافی

۰

همه چیز درباره «دارالفنون» یادگار امیر کبیر+تصاویر

 در تاریخ پرفرازونشیب ایران، همواره مردانی بوده‌اند که اقدامات‌شان اثرات ارزنده و ماندگاری بر این سرزمین گذاشته است. یکی از این مردان میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر است. مردی که علی‌رغم همه...